You are here: Home page » Mária

Mária

Na úvod:

  • 1x Verím v Boha...
  • 1x Otče náš...
  • 3x Zdravás, Mária... po mene Ježiš nasleduje
  • a1), po ďalšom slove Ježiš nasleduje a2),po poslednom slove Ježiš nasleduje a3)
  • 1x Sláva Otcu...

Každý desiatok sa skladá:

  • 1x Otče náš...
  • 10x Zdravás, Mária... po mene Ježiš sa v každom desiatku pridá jedno tajomstvo, spolu je päť desiatkov a v každom desiatku je pridané jedno tajomstvo t.j. dokopy je päť tajomstiev 1., 2., 3., 4., 5.
  • 1x Sláva Otcu...
  • 1x Fatimská prosba, ktorá sa vkladá na koniec každého desiatku:
  • "Ó, Ježišu, odpusť nám naše hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa a priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo."

V Pondelok sa modlí Radostný ruženec, v Utorok sa modlí Bolestný ruženec, v Stredu sa modlí Slávnostný ruženec, vo Štvrtok sa modlí Ruženec svetla, v Piatok sa modlí Bolestný ruženec, v Sobotu sa modlí Radostný ruženec, v Nedeľu sa modlí Slávnostný ruženec.

Prístup dnes: 2 - celkom: 8153.