Ruženec k Sedembolestnej Panne Márie

1) (10x)

Kríž) V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. Verím v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna a nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú cirkev katolícku, v spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Amen

Perla a)

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen

Perla a1)

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje úctu k Sedembolestnej Matke. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen

Perla  a2)

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje dôveru k Sedembolestnej Matke. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen

Perla  a3)

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorý nech v nás rozmnožuje lásku k Sedembolestnej Matke. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen

Perla b) (1x)

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

Perla 1) (7x)

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého utrpenie ti bolo od Simeona zvestované. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Perla c) (1x)

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov, Amen.
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

Perla 2) (7x)
Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš,
s ktorým si do Egypta utekala. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Perla d) (1x)

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov, Amen.
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

Perla 3) (7x)

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si s bolesťou tri dni hľadala. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Perla e) (1x)

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov, Amen.
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

Perla 4) (7x)

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, s ktorým si sa stretla na krížovej ceste. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Perla f) (1x)

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov, Amen.
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

Perla 5) (7x)

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si videla na kríži zomierať. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Perla g) (1x)

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov, Amen.

Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

Perla 6) (7x)

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého mŕtve telo si držala vo svojom náručí. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Perla h) (1x)

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov, Amen.
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

Perla 7) (7x)

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého mŕtve telo si s bolesťou do hrobu uložila. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

Perla b) (1x)

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému,ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov, Amen.
Svätá Matka Krista rany, ktorými bol doráňaný, hlboko mi v srdce vtlač.

Perla  a1, a2, a3)

Zdravas´, Mária, milostiplná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho, Ježiš, ktorého si s bolesťou. Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.

 

 

Oroduj za nás Matka Sedembolestná.
Aby sme sa stali hodní Kristových prisľúbení.

Modlime sa: Prosíme Ťa, Božský Spasiteľ, dožič nám, aby sme sa stali účastnými zásluh Tvojho utrpenia, keď úctivo rozjímame o bolestiach Tvojej panenskej Matky, ktoré prebodli jej nevinnú dušu, ako jej to predpovedal svätý starec Simeon. Amen.

Na koniec sa opäť prežehnáme znakom svätého Kríža.

 

 

 

 

 

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

Verím v Boha, Otca vemohúceho, Stvoritea neba i zeme, iv Jeia Krista, jeho jediného Syna, náho Pána, ktorý sa poal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukriovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretieho da vstal z mtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca vemohúceho. Odtia príde súdi ivých i mtvych. Verím v Ducha Svätého, v svätú Cirkev katolícku, v spoloenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela av ivot vený. Amen.

a) Ote ná, ktorý si na nebesiach, posvä sa meno tvoje, prí kráovstvo tvoje, bu vôa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb ná kadodenný daj nám dnes a odpus nám nae viny, ako i my odpúame svojím vinníkom, a neuve nás do pokuenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

a1) Zdravas , Mária milosti plná, Pán s tebou. Poehnaná si medzi enami a poehnaný je plod ivota tvojho, Jei, úctu k Sedembolestnej Matke, Svätá Mária, Matka Boia, pros za nás hrienych teraz iv hodinu smrti naej. Amen.

a2)Zdravas , Mária milosti plná, Pán s tebou. Poehnaná si medzi enami a poehnaný je plod ivota tvojho, Jei, dôveru k Sedembolestnej Matke, Svätá Mária, Matka Boia, pros za nás hrienych teraz iv hodinu smrti naej. Amen.

a3)Zdravas , Mária milosti plná, Pán s tebou. Poehnaná si medzi enami a poehnaný je plod ivota tvojho, Jei, lásku k Sedembolestnej Matke. Svätá Mária, Matka Boia, pros za nás hrienych teraz iv hodinu smrti naej. Amen.

ab) Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na poiatku, tak nech je i teraz i vdycky i na veky vekov, Amen.

Prvá boles b) Proroctvo Simeona. Simeon predpovedal Panne Márii v jeruzalemskom chráme, e jej due prenikne me bolesti.

RosenkranzgliederOte ná, ktorý si na nebesiach, posvä sa meno tvoje, prí kráovstvo tvoje, bu vôa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb ná kadodenný daj nám dnes a odpus nám nae viny, ako i my odpúame svojím vinníkom, a neuve nás do pokuenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

1) (7-krát) Zdravas , Mária milosti plná, Pán s tebou. Poehnaná si medzi enami a poehnaný je plod ivota tvojho, Jei. Svätá Mária, Matka Boia, pros za nás hrienych teraz iv hodinu smrti naej. Amen.

RosenkranzgliederSláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na poiatku, tak nech je i teraz i vdycky i na veky vekov, Amen.

Druhá boles c) Útek do Egypta. Jozef s Máriou a malým Jeikom utiekli do Egypta pred zlým kráom Herodesom.

RosenkranzgliederOte ná, ktorý si na nebesiach, posvä sa meno tvoje, prí kráovstvo tvoje, bu vôa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb ná kadodenný daj nám dnes a odpus nám nae viny, ako i my odpúame svojím vinníkom, a neuve nás do pokuenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

2) (7-krát) Zdravas , Mária milosti plná, Pán s tebou. Poehnaná si medzi enami a poehnaný je plod ivota tvojho, Jei. Svätá Mária, Matka Boia, pros za nás hrienych teraz iv hodinu smrti naej. Amen.

RosenkranzgliederSláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na poiatku, tak nech je i teraz i vdycky i na veky vekov, Amen.

Tretia boles d) Stratený Jei. Jozef s Máriou 3 dni hadali 12-roného Jeia, a ho nali v jeruzalemskom chráme.

RosenkranzgliederOte ná, ktorý si na nebesiach, posvä sa meno tvoje, prí kráovstvo tvoje, bu vôa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb ná kadodenný daj nám dnes a odpus nám nae viny, ako i my odpúame svojím vinníkom, a neuve nás do pokuenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

3) (7-krát) Zdravas , Mária milosti plná, Pán s tebou. Poehnaná si medzi enami a poehnaný je plod ivota tvojho, Jei. Svätá Mária, Matka Boia, pros za nás hrienych teraz iv hodinu smrti naej. Amen.

RosenkranzgliederSláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na poiatku, tak nech je i teraz i vdycky i na veky vekov, Amen.

tvrtá boles e) Na kríovej ceste. Na Veký piatok sprevádzala Matka svojho Syna Jeia na jeho kríovej ceste, ktorú podstúpil za nae hriechy.

RosenkranzgliederOte ná, ktorý si na nebesiach, posvä sa meno tvoje, prí kráovstvo tvoje, bu vôa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb ná kadodenný daj nám dnes a odpus nám nae viny, ako i my odpúame svojím vinníkom, a neuve nás do pokuenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

4) (7-krát) Zdravas , Mária milosti plná, Pán s tebou. Poehnaná si medzi enami a poehnaný je plod ivota tvojho, Jei. Svätá Mária, Matka Boia, pros za nás hrienych teraz iv hodinu smrti naej. Amen..

RosenkranzgliederSláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na poiatku, tak nech je i teraz i vdycky i na veky vekov, Amen.

Piata boles f) Mária pod kríom. Matka Mária na vrchole Golgoty s neopísatenou bolesou stála pod kríom, na ktorom zomieral jej Syn.

RosenkranzgliederOte ná, ktorý si na nebesiach, posvä sa meno tvoje, prí kráovstvo tvoje, bu vôa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb ná kadodenný daj nám dnes a odpus nám nae viny, ako i my odpúame svojím vinníkom, a neuve nás do pokuenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

5) (7-krát) Zdravas , Mária milosti plná, Pán s tebou. Poehnaná si medzi enami a poehnaný je plod ivota tvojho, Jei. Svätá Mária, Matka Boia, pros za nás hrienych teraz iv hodinu smrti naej. Amen.

RosenkranzgliederSláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na poiatku, tak nech je i teraz i vdycky i na veky vekov, Amen.

iesta boles g) Pieta. Bolestná Matka drala v nárui mtve telo svojho milovaného Syna.

RosenkranzgliederOte ná, ktorý si na nebesiach, posvä sa meno tvoje, prí kráovstvo tvoje, bu vôa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb ná kadodenný daj nám dnes a odpus nám nae viny, ako i my odpúame svojím vinníkom, a neuve nás do pokuenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

6) (7-krát) Zdravas , Mária milosti plná, Pán s tebou. Poehnaná si medzi enami a poehnaný je plod ivota tvojho, Jei. Svätá Mária, Matka Boia, pros za nás hrienych teraz iv hodinu smrti naej. Amen.

RosenkranzgliederSláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na poiatku, tak nech je i teraz i vdycky i na veky vekov, Amen.

Siedma boles h) Pochovanie Jeia. Panna Mária sa s vekou bolesou v dui dívala na pochovávanie svojho Syna.

RosenkranzgliederOte ná, ktorý si na nebesiach, posvä sa meno tvoje, prí kráovstvo tvoje, bu vôa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb ná kadodenný daj nám dnes a odpus nám nae viny, ako i my odpúame svojím vinníkom, a neuve nás do pokuenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

7) (7-krát) Zdravas , Mária milosti plná, Pán s tebou. Poehnaná si medzi enami a poehnaný je plod ivota tvojho, Jei. Svätá Mária, Matka Boia, pros za nás hrienych teraz iv hodinu smrti naej. Amen.

RosenkranzgliederSláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na poiatku, tak nech je i teraz i vdycky i na veky vekov, Amen.

Za Svätého Otca a na jeho úmysly:
a1)
Ote ná, ktorý si na nebesiach, posvä sa meno tvoje, prí kráovstvo tvoje, bu vôa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb ná kadodenný daj nám dnes a odpus nám nae viny, ako i my odpúame svojím vinníkom, a neuve nás do pokuenia, ale zbav nás Zlého. Amen.

a2) Zdravas , Mária milosti plná, Pán s tebou. Poehnaná si medzi enami a poehnaný je plod ivota tvojho, Jei, ktorého si s bolesou oplakávala, Svätá Mária, Matka Boia, pros za nás hrienych teraz iv hodinu smrti naej. Amen.

a3) Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na poiatku, tak nech je i teraz i vdycky i na veky vekov, Amen.

RosenkranzgliederPane Jeiu Kriste, vypouj Svätého Otca pápea --- Benedikta ---, svojho námestníka, aby dosiahol vetko, o o prosí v tvojom mene od nebeského Otca. Lebo ty ije a krauje na veky vekov. Amen.

Sieben Schmerzen Mariä MedailleV mene Otca