Ruženec ku krvavým slzám Panny Márie

Ruženec ku krvavým slzám Panny Márie

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého

V mene Otca i Syna i Ducha Svätého.

 

Ukrižovaný Ježišu ! Padáme k tvojim nohám a obetujeme ti krvavé slzy tej, ktorá ťa na tvojej bolestnej ceste sprevádzala s vnútornou súcitnou láskou. Daj, ó, dobrý Majstre, aby sme boli pamätliví ponaučení, ktoré nám dávajú krvavé slzy tvojej Najsvätejšej Matky, a aby sme plnili tvoju svätú vôľu na zemi a stali sa tak hodnými ťa chváliť a velebiť po celú večnosť. Amen “

Perla a, b, c, d, e, f) (1x)
„ Ó, Ježišu, pohliadni na krvavé slzy tej, ktorá ťa najviac milovala na zemi a najvrúcnejšie ťa miluje v nebi. “

Perla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (7x)
„ Ó, Ježišu, vyslyš naše prosby pre horké slzy svojej Najsvätejšej Matky.“ ( sedemkrát )

Perla a1, a2, a3) (1x) :
„ Ó, Ježišu, pohliadni na krvavé slzy tej, ktorá ťa najviac milovala na zemi a najvrúcnejšie ťa miluje v nebi. “

Nakoniec a4) (1x):
„ Ó, Mária, Matka lásky, bolesti a milosrdenstva, prosím ťa, zjednoť tvoje prosby s našimi, aby Ježiš, tvoj Božský Syn, na ktorého sa obraciame prostredníctvom tvojich krvavých materinských sĺz, vyslyšal našu úpenlivú prosbu a milosťami, ktoré vyprosujeme, nám zaistil korunu večného života. Amen. Tvoje krvavé slzy, ó bolestná Matka, zničia vládu pekla ! Svojou božskou miernosťou, ó, spútaný Ježišu, uchovaj svet pred poblúznením, ktoré mu hrozí. “

 

Prístup dnes: 2 - celkom: 7913.