Ruženec k Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Na začiatok

Na začiatok

Na česť päť Svätých Rán nášho Božského Vykupiteľa prežehnáme sa päťkrát po sebe. + V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

Na veľké zrnká (a) (1x)

Bolestivé a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!

Na prvé tri malé zrnká (a1, a2, a3) (1x)

Ó môj Bože, verím v Teba, lebo si nekonečne dobrý! Ó môj Bože, dúfam v Teba, lebo si nekonečne milosrdný! Ó môj Bože, milujem Ťa, lebo si nadovšetko hodný na lásku!

Na veľké zrnká (b) (1x)

Bolestivé a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!

Na malé zrnká (1, 2, 3, 4, 5) (10)

Matička naša, zachráň nás skrze Plameň Lásky Svojho Nepoškvrneného Srdca!

Na veľké zrnká (c, d, e, f) (1x)

Bolestivé a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame!

Rozšír milostivý účinok Svojho Plameňa Lásky na celé ľudstvo teraz i v hodine smrti našej. Amen!

Na dokončenie

Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i na veky vekov. Amen

 

 

 

 

 

Prístup dnes: 4 - celkom: 13621.